تاریخ: ۱۳۹۲/۳/۳۱
زلزله سه و نه دهم ريشتري حوالي فيروزكوه را لرزاند
زمين لرزه اي به بزرگي سه و نه دهم در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) صبح امروز - جمعه - حوالي فيروزكوه واقع در استان تهران را لرزاند.

به گزارش بحران از مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، اين زمين لرزه ساعت۱۰ و ۲۷دقيقه و ۴۳ ثانيه درعمق ۸ كيلومتري شهرستان فيروزكوه در استان تهران به وقوع پيوست.
شبكه هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري ، موقعيت اين زمين لرزه را در عرض شمالي ۷۹/۳۵ درجه و طول شرقي ۵۶/۵۲ درجه ثبت كردند.