تاریخ: ۱۳۹۲/۷/۲۲
زلزله ۴ ريشتري منطقه گيوي در استان اردبيل را لرزاند
زمين لرزه اي به بزرگي ۴ در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) بامداد دوشنبه منطقه گيوي در استان اردبيل را لرزاند.
به گزارش ايرنا از مركز لرزه نگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران ، اين زمين لرزه ساعت ۱ و ۵۱ دقيقه و ۵۳ ثانيه در عمق ۷ كيلومتري زمين به وقوع پيوست.
شبكه هاي لرزه نگاري وابسته به مركز لرزه نگاري كشوري ، موقعيت اين زمين لرزه را ۶۷/ ۳۷درجه عرض جغرافيايي و ۳۸ / ۴۸ درجه طول جغرافيايي ثبت كردند.
تاكنو هيچ گونه گزارشي از خسارت احتمالي اين زمين لرزه ارايه نشده است.