تاریخ: ۱۳۹۳/۹/۱۱
پوسترآموزشی
پوستر سیل
تهیه وتنظیم :ناهید احمدی زاده
زیرنظر: دکترسیدمجتبی احمدی
طراح وگرافیست :سیدحسین حسینی کیا