تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۴
زلزله‌ای به بزرگی 4.9 ریشتر سرباز را لرزاند
بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.9 در مقیاس امواج درونی زمین، دقایقی قبل، سرباز در سیستان و بلوچستان را لرزاند
بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.9 در مقیاس امواج درونی زمین، دقایقی قبل، سرباز در سیستان و بلوچستان را لرزاند.

به گزارش ایسنا بر اساس گزارش مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی 4.9 در مقیاس امواج درونی زمین ساعت 16 و 39 ثانیه امروز، سرباز در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان را لرزاند.

زلزله در عمق 50 کیلومتری زمین در عرض جغرافیایی ۲۶.۴۴۰ درجه عرض شمالی و طول جغرافیایی ۶۱.۱۲۸ درجه طول شرقی اتفاق افتاده است.