تاریخ: ۱۳۹۴/۲/۱۵
زمین لزره شدیدی کاشمر را لرزاند
زلزله ای به بزرگی 5 و 2 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد چهارشنبه شهر کاشمردر جنوب خراسان رضوی را لرزاند.
به گزارش ایرنا ، مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت یک و 58 دقیقه و 12 ثانیه در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرد.

گزارشی از میزان خسارت احتمالی این زلزله دریافت نشده است.

این زلزله نسبتا شدید قسمت هایی از شهرستان تربت حیدریه را نیز لرزاند.

شهرستان 195 هزار نفری کاشمر در 228 کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است
براساس اعلام فرماندارکاشمرتنها بیست نفرمجروح شده اندکه تمامی این مجروحان براثرازدحام بوده است..